Alte-servicii-contabile-si-fiscale-specifice 2

EVIDENȚA CONTABILĂ COMPLETĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE REZIDENTE

 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora în cadrul societatii;
 • Inregistrarea documentelor primare, in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii, in soft-ul de contabilitate;
 • Organizarea si implementarea sistemului de evidenta contabila pe centre de cost;
 • Intocmirea balantei de verificare lunare;
 • Intocmirea registrelor contabile: jurnale de TVA, Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare, etc.;
 • Intocmirea/depunerea declaratiilor/raportarilor lunare, trimestriale si anuale catre organele fiscale;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare/trimestriale/anuale, intocmirea documentelor de plata;
 • Intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil/raportarilor semestriale;
 • Reglarea/urmarirea fisei pe platitor;
 • Obtinerea de certificate de atestare fiscala;
 • Intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii (rapoarte personalizate catre firma-mama/actionari despre activitatea Sucursalei/Filialei, etc);
 • Asistenta si reprezentare in fata organelor de control fiscal (inspectii fiscale);
 • Informarea frecventa cu privire la modificarile aduse reglementarilor contabile si fiscale;
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala, strict legata de obiectul de activitate.

Tarife începând de la 300 lei/lună*

EVIDENȚA CONTABILĂ COMPLETĂ PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (PFA /FREELANCERS) ȘI PERSOANE FIZICE CARE DESFĂȘOARĂ PROFESII LIBERALE

(CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ)

 • Întocmirea Fișelor de operațiuni diverse;
 • Întocmirea Registrului-Jurnal de încasări și plăți;
 • Întocmirea Registrului inventar;
 • Întocmirea Fișelor de amortizare;
 • Întocmirea Jurnalului de cumpărări;
 • Întocmirea Jurnalului de vânzări;
 • Întocmirea Registrului de evidență fiscală;
 • Întocmirea/depunerea declarațiilor/raportărilor lunare, trimestriale și anuale către organele fiscale;
 • Stabilirea obligațiilor de plată lunare/trimestriale/anuale, întocmirea documentelor de plată;
 • Informarea frecventă cu privire la modificările aduse reglementărilor contabile și fiscale;
 • Consultanța privind legislația financiar-contabilă și fiscală, strict legată de obiectul de activitate.

Tarife începând de la 200 lei/lună*

Evidența-contabilă-completă-pentru-entități-deschise-în-România-de-persoane-juridice-nerezidente img

EVIDENȚA CONTABILĂ COMPLETĂ PENTRU ENTITĂȚI DESCHISE ÎN ROMÂNIA DE PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE

- SUCURSALĂ | FILIALĂ -

Tarife începând de la 450 lei/lună*

EVIDENȚA CONTABILĂ ASOCIERI ÎN PARTICIPAȚIUNE

JOINT VENTURE

Evidența-contabiă-Asocieri-în-participațiune img

Asocierea de tip joint venture, care presupune un contract ferm între două sau mai multe persoane fizice și/sau juridice, fără însă a da naștere unei noi persoane juridice, poate fi forma ideală prin care agențiie conomici din aceeași țară sau din țări diferite participă cu anumite bunuri ori servicii din patrimoniul propriu în vederea exercitării în comun a unor activități comerciale, aducătoare de profit.

Tarifele pentru serviciile de contabilitate Asociere în participațiune sunt fixate separat de tarifele de servicii de contabilitate persoane juridice rezidente sau a entităților deschise în România de persoanele juridice nerezidente.

TOP