SERVICII DE PERSONAL SALARIZARE (PAYROLL)

SERVICII DE PERSONAL – SALARIZARE (PAYROLL)

ADMINISTRARE ȘI CONSULTANȚĂ DE RESURSE UMANE

Contracte de muncă, modificări ale acestora, decizii, etc., conform prevederilor Codului Muncii

 • Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
 • Întocmirea deciziilor de încetare a contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea notificărilor/deciziilor de suspendare a contractului individual de muncă;
 • Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • Alte servicii specifice

State de salarii

 • Preluare pontaje lunare pentru calculul salarial;
 • Întocmirea statelor de salarii.

Relația cu ITM

 • Depunerea și înregistrarea diverselor documente la ITM.

Alte Servicii

 • Întocmirea adeverințelor de salariu;
 • Întocmirea și transmiterea Registrului general de evidență a salariatilor (REVISAL);
 • Întocmirea dosarelor de personal;
 • Calculul concediilor și evidența medicalelor;
 • Calculul și evidența concediilor de odihnă;
 • Sprijin în întocmirea fișelor de post;
 • Sprijin în întocmirea regulamentului intern;
 • Alte servicii specifice.

Tarifele pentru serviciile de salarizare sunt fixate separat de tarifele de servicii contabilitate.

Tarifele pentru serviciile de resurse umane sunt fixate separat de tarifele de servicii contabilitate și salarizare.

TOP