SERVICII COMPLETE DE CONTABILITATE PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (P.F.A./FREELANCERS) ȘI PERSOANE FIZICE CARE DESFĂȘOARĂ PROFESII LIBERALE
(CONTABILITATE IN PARTIDA SIMPLA)

Tarife începând de la 200 lei/lună*

SERVICII COMPLETE DE CONTABILITATE PENTRU PERSOANE JURIDICE REZIDENTE

Tarife începând de la 300 lei/lună*

SERVICII COMPLETE DE CONTABILITATE PENTRU ENTITĂȚILE DESCHISE ÎN ROMÂNIA DE PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE
(SUCURSALA / FILIALĂ)

Tarife începând de la 450 lei/lună*

SERVICII COMPLETE DE CONTABILITATE PENTRU ASOCIERI ÎN PARTICIPAȚIUNE
- JOINT VENTURE -

Tarifele pentru serviciile de contabilitate pentru Asocierile în participațiune sunt fixate separat de tarifele de servicii de contabilitate pentru persoane juridice rezidente sau pentru entitățile deschise în România de persoane juridice nerezidente.

SERVICII PERSONAL – SALARIZARE (PAYROLL)

Tarifele pentru serviciile de salarizare sunt fixate separat de tarifele de servicii contabilitate.

SERVICII ADMINISTRARE ȘI CONSULTANȚĂ RESURSE UMANE

Tarifele pentru serviciile de resurse umane sunt fixate separat de tarifele de servicii contabilitate și salarizare.

SERVICII CONSULTANȚĂ FISCALĂ ȘI FINANCIAR-CONTABILĂ

Tariful se stabilește în funcție de obiectul consultanței oferite și de complexitate, pornind de la minim 200 lei pe oră (timp indivizibil, taxabil minim 1 oră), obiect structurat conform clasificării de mai jos:

 • Organizarea și funcționarea profesiilor liberale si P.F.A./freelancers

  de la 200 lei/oră*
 • Asociere în participațiune (Joint Venture)

  de la 250 lei/oră*
 • Impozitul pe venit

  de la 200 lei/oră*
 • Impozitul pe profit

  de la 250 lei/oră*
 • Salarizare

  de la 200 lei/oră*
 • Activitățile în legătură cu nerezidenții

  de la 250 lei/oră*
 • T.V.A.

  de la 250 lei/oră*
 • Consultanță financiar-contabilă

  de la 200 lei/oră*

SERVICII DE REFACERE A EVIDENȚELOR ȘI SITUAȚIILOR CONTABILE

Tariful se stabilește în funcție de 3 parametrii:

 • numărul de documente primite și emise în perioada supusă prelucrării;
 • numărul de angajați ai entității în perioada supusă prelucrării;
 • declarațiile care nu au fost depuse încă/cele care trebuie refăcute (aferente perioadei supusă prelucrării).

*Tarifele finale se vor stabili în urma:

 • prezentării solicitărilor clienților;
 • analizării volumului de acte lunare;
 • analizării specificului activității economice desfășurate și a complexității acesteia(obiectul de activitate și piața pe care activați);
 • număr de angajați;
 • forma de organizare (S.R.L., P.F.A., I.F, I.I., Sucursală, etc.);
 • caracteristicile vectorului fiscal (plătitor/neplătitor de TVA, impozit pe profit/venit, etc.).

Prețul final este stabilit și pe baza următoarelor criterii:

 • nivelul profesional și eficiența personalului angajat (influențează modul și viteza de circulație a informației, precum și durata și nivelul discuțiilor);
 • modul anterior de organizare și întocmire a contabilității (determină nivelul eforturilor necesare pentru preluarea problemelor trecute precum și tratarea lor în cazul unui control fiscal).

Ne străduim ca tariful să fie acceptabil pentru ambele părți.

În onorariul perceput se include, pe lângă prestarea propriu zisă de servicii contabile/consultanță, o bună informare și comunicare.

Valoarea totală a serviciilor va fi facturată fără TVA, deoarece prestatorul nu este plătitor de TVA.

Ofertele trimise pe e-mail au un caracter orientativ. Prețul final va fi stabilit după o întâlnire și negociere a condițiilor cu dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare sau ofertă de preț, vă invităm să ne contactați.

TOP