SERVICII-DE-REFACERE-ȘI-ADUCERE-LA-ZI-A-EVIDENȚELOR-ȘI-SITUAȚIILOR-CONTABILE-2

SERVICII DE REFACERE ȘI ADUCERE LA ZI A EVIDENȚELOR ȘI SITUAȚIILOR CONTABILE

Aceasta poate înseamna:

 • Refacerea Balanței de verificare;
 • Reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale (întocmirea și depunerea la instituțiile competente a declarațiilor (rectificative) pentru salariați);
 • Reîntocmirea și depunerea la instituțiile competente a decontului privind TVA;
 • Reîntocmirea și depunerea la instituțiile competente a declarației (rectificative) privind obligațiile la bugetul de stat și alte declarații specifice;
 • Reîntocmirea și depunerea la instituțiile competente a declarației (rectificative) privind impozitul pe profit.

ÎNTOCMIREA ȘI/SAU ACORDAREA DE ASISTENȚĂ LA ÎNTOCMIREA DIVERSELOR DOCUMENTE

ÎNTOCMIREA-ȘI-SAU-ACORDAREA-DE-ASISTENȚĂ-LA-ÎNTOCMIREA-DIVERSELOR-DOCUMENTE
 • Întocmirea documentelor de plăți către bugetul statului;
 • Întocmirea și/sau acordarea de asistență la întocmirea altor documente specifice:

  - declarații Statistică;
  - declarații BNR;
  - declarații Intrastat;
  - contracte diverse;
  - manual de politici contabile;
  - dosar inventariere anuală, etc.
Alte-servicii-de-consultanta-fiscala-si-contabila

ALTE SERVICII SPECIFICE

 • Acordăm asistență privind organizarea și ținerea contabilității;
 • Efectuăm analize economico-financiare;
 • Raportări către management;
 • Executăm alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă și informatică;
 • Acordăm asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;
 • Efectuăm pentru persoane fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate;
 • Servicii pentru expați;
 • Alte servicii specifice.
TOP